Köz- és Felsőoktatási Kutatások alprogram

Vezetője: Prof. Dr. Pusztai Gabriella


A 21. századra az oktatásügy folyamatainak összefüggésrendszere kitágult, komplexitása megsokszorozódott, a neveléstudomány hatóköre a vizsgálatok diszciplináris, tematikus és térbeli kereteit tekintve túllépett az osztálytermi folyamatokon. Az oktatási rendszerek dinamikusan növekednek, egyre több társadalmi és életkori csoportot érnek el, ráadásul szervezetileg is igen sokszínűvé válnak. Az oktatás hatása nemcsak a tanulás-tanítás területeire terjed ki, hanem nemzetközi társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai összefüggésrendszere révén meghatározza egy ország, régió jövőjét, mint ahogy annak múltja nélkül sem értelmezhető. Ezek a folyamatok azok, amivel a köz- és felsőoktatási alprogram résztvevői foglalkoznak, széleskörű érdeklődést kiváltva az oktatáskutatás eredményei iránt. A kutatásokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaival szoros szakmai együttműködésben végezzük.