A Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program habilitációs követelményei


A neveléstudomámyban hablitálni kívánó meg kell feleljen a az egyetemi és bölcsészettudományi habilitációs követlményeknek. Ezen belül:


1. PhD fokozat megléte.

2. Tudományos munkásság:

a) Egy monográfia vagy tanulmánygyűjtemény a PhD után (MTMT követelmények szerint)

b) Tíz közlemény a MAB törzstagi követelményeknek megfelelő formában és fórumokon (lásd itt: doktori.hu, mellékletben)

ebből: öt az elmúlt öt évben

ugyancsak a föntiből: három idegen nyelvű közlemény lektorált (referált) folyóiratban

c) Az MTMT-ben elérhető teljes publikációs lista

d) Független hivatkozások megléte (az MTMT alapján)

3. PhD témavezetés releváns tudományterületen (neveléstudomány), legalább egy főMelléklet

A doktori iskolák létesítésének és működésének akkreditációs követelményei 2. számú melléklet a tudományos publikációk körről (hatályban 2009 január 1-től)

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk1, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

  1. a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

  2. pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

  3. ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

  4. lektorált,2

  5. referált (közismert adatbázisban fellelhető),3

  6. a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,

  7. szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

1) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,4

2) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

3) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

4) megrendelhető vagy megvásárolható.

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.


A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:Ez a szabályzat visszavonásig érvényes.

1 Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.

2 Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást.

3 Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.

4 Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.