Felnőtt-, Szakképzési és Közművelődési alprogram

Vezetője: Dr. habil. Györgyi Zoltán

A felnőttnevelés az élethosszig tartó tanulás uralkodó paradigmává válása következtében egyre kevésbé definiálható önállóan, s határolható le az oktatás-nevelés egészéről. Hagyományosan elkülönülő intézményrendszere, valamint szerepének felértékelődése mégis indokolja önálló alrendszerként való vizsgálatát. Az alprogram a felnőttek - széles értelemben vett - tanulásával, tanításával kapcsolatos témaköröket foglalja magában. Legfontosabb kutatási területei foglalkoznak a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, valamint a közművelődés felnőtteket érintő szakpolitikáival, az idesorolt intézményrendszer működésével, az ezekben, valamint az ezektől független tanulási folyamatban résztvevőkkel kapcsolatos kérdéskörökkel. E kérdéskörök kiemelten érintik a képzés és a gazdaság kölcsönhatását, a helyi társadalmak tanulásban betöltött szerepét, a kultúraátadás általános, s egyes lakossági rétegekhez, etnikai csoportokhoz köthető folyamatát, ezen belül a tömegkommunikáció és a szórakoztatás kérdéskörét.