Oktatáskutatás és Alkalmazásai alprogram

Vezetője: Dr. habil Tóth Zoltán

Az alprogram elsősorban tanárok számára kínál kutatási lehetőséget mind a tanárképzés, mind a tanári tevékenység, az iskolai tanítás témakörében. Ebben az alprogramban kapnak helyet az ún. diszciplináris didaktikai kutatások is, melyek vezetői a témakört tudományos igénnyel művelő szakmódszertanosok. A képzési és kutatási kínálat a természettudományoktól a humán tudományokon keresztül a művészet- és sportpedagógiáig terjed. Az alprogram teremti meg a diszciplináris didaktikai (tantárgy-pedagógiai) kutatások eredményes végzéséhez szükséges optimális kutatási környezetet: a pedagógiai-pszichológiai, a szaktudományi és a társtantárgy-pedagógiai szakemberek együttműködését.Tematika