Útmutató

 

 

doktoranduszoknak és doktorjelölteknek a fokozatszerzéshez szükséges tennivalókról

Ellenőrizze önmagát a megtett lépések kipipálásával!

 

1.  Doktori képzés (3 év/ 6 félév/ 180 kredit)

 

Az első szemeszterbe lépéstől kezdve

 

-       személyes honlap (portfólió) készítése akkora tárhellyel, hogy a képzés valamennyi teljesítménye elférjen rajta (félévben teljesített tanegységek, kutatói és kutatásszervezői feladatok, a benyújtott és elfogadott kreditszerző dolgozatok, folyamatosan frissített publikációs jegyzék, konferencia részvételek, egyéb tudományos tevékenységek)

-       részvétel a kurzusokon (általában szemeszterenként három óra igazolt hiányzás fogadható el)

-       konzultáció a témavezetővel (általában havonta egyszer)

-       részvétel a program kutatásaiban a kutatási kreditek megszerzéséért

-       részvétel a program által rendezett doktori és habilitációs eseményeken

-       a meghirdetett tanegységek felvétele a Neptunban (félév végén)       

-       kreditszerző dolgozatok beadása (határidő az őszi szemeszterben január 15., a tavaszi szemeszterben augusztus 15.)

 

A hatodik szemeszterbe lépéstől számított további teendők:

           

-       két lektorált publikáció a programban felsorolt kiadványok valamelyikében és/vagy lektorált tanulmánykötetben; ez a tézisdolgozat megvédésének feltétele

-       tézisdolgozat befejezése, beadása két példányban jún. 30-ig

-       témavezetői vélemény beszerzése és beadása a tézisdolgozatról három pld.-ban jún.30-ig

-       a portfólió bemutatása (honlap!) és a dolgozat megvédése (tézisvita) aug. 31-ig

 

 

 2.  Fokozatszerzési eljárás (max 2 év/ 4 félév)

-       további három (összesen öt) lektorált tanulmány publikálása (a programban felsorolt kiadványokban és/vagy lektorált tanulmánykötetekben)

 

A.   Felkészülés az elővitára

-       a fokozatszerzés első évében elővitára alkalmas dolgozat készítése

-       témavezetői vélemény beszerzése

-       jelentkezés elővitára : legkésőbb a fokozatszerzésbe lépés után egy évvel (a dolgozat beadása témavezetői véleménnyel együtt /négy pld. + CD)

 

 

B.    Az elővita után

-    jelentkezés szigorlatra írásban a programvezetőnél / programtitkárnál (a szigorlati tárgyak megnevezésével, valamint a szigorlat javasolt hónapjának megjelölésével)

-     doktori  szigorlat

-    a dolgozat véglegesítése és beadása az elővita eredményének megfelelően legkésőbb a fokozatszerzésbe lépés dátumától számított második év végéig

 

 

C.    A disszertáció beadása

-       a disszertáció és a tézisfüzet irodalomjegyzékének átnézetése Kozmáné Sike Emesével, mielőtt          azok a programvezetőhöz / programtitkárhoz kerülnek

-       bejelentkező csomag bemutatása a programvezetőnek / programtitkárnak

-       három pld. dolgozat bekötve, a témavezető aláírásával és három pld. angol nyelvű összefoglalóval

-       a tudományos tevékenység igazoltatása a programvezetővel 

-       30 pld. tézis (a szabályzat szerint), CD: magyar és idegen nyelvű tézisekkel

-       a nyelvtudás igazolása (egy középfokú C, egy alapfokú C típusú nyelvvizsga)

-       oklevél másolat (három pld)

-       szakmai önéletrajz (a portfólió adatai alapján) (három pld.)

-       publikációs lista (a portfólió alapján) (három pld.)

-       az értekezés előzetes vitájáról készült jegyzőkönyv

 

D. Felkészülés a nyilvános vitára 

-       a dolgozat opponensi véleményeinek kézhez vétele után a válaszok megírása

-       a témavezető tájékoztatása az opponensi véleményekre adott válaszról, valamint a védésen elhangzó előadásról

-       vélemények és válaszok bemutatása a programvezetőnek / programtitkárnak

-       vélemények és a válaszok beadása a tudományterületi (kari) doktori titkárságon

-       a védés időpontjának egyeztetése a programvezetővel / programtitkárral

-       a meghívó beadása (egyeztetett időpont!) a tudományterületi (kari) doktori titkárságon

a védés előtt 15 nappal, 10 példányban