ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!Képzésünk rövid bemutatása


A program azoknak szól, akiket a nevelés és művelődés mai problémái foglalkoztatnak. A jelenkutatás azonban csak úgy teljes, ha ismerjük a múltat is. A program a jelen művelődés- és oktatáspolitikáját a maga történeti összefüggéseiben vizsgálja. Ez a történeti orientáció teszi lehetővé, hogy a jelen realitásaiból kiindulva javaslatokat fogalmazzunk a jövő számára. A magyar kultúra mélyen ágyazódik Közép-Európába. A térség oktatása és kultúrája hidat jelent Nyugat és Kelet között. A program különös fontosságot tulajdonít a nemzetközi összehasonlításoknak, és figyelmét elsősorban Közép-Európa szélesebb perspektívából szemlélt oktatásügyére és művelődésére fordítja.

 


 

A mesterképzés tanári, neveléstudomány, andragógia, szociológia, pszichológia szakon végző hallgatóit várja a Neveléstudományi Doktori Program.

Ez azért jelent számukra ígéretes lehetőséget, mert

  • nem csupán a többciklusú felsőoktatásban elérhető legmagasabb szintű egyetemi végzettséget szerzik meg doktori képzésünkben, hanem
  • el is helyezkedhetnek a köz- és felsőoktatás valamint a pedagógusképzés kutatóiként és oktatóiként vagy
  • a dinamikusan fejlődő nemzetközi és hazai intézményhálózattal rendelkező oktatásügy perspektivikus munkahelyeinek munkatársaivá válhatnak.