A Neveléstduományi Doktori Program és a CHERD kutatóközpont könyvbemutatót tartott 2017. 06. 20-án a főépület X. teremben. A bemutatott kötetek:

 

Buda András: IKT és oktatás. Együtt vagy egymás mellett? Belvedere Meridionale, Szeged, 2017. A kötetet bemutatja: Kristóf Zsolt (DE)

Pusztai Gabriella - Márkus Zsuzsa (szerk.): Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017. A kötetet bemutatja: Dr. Dani Erzsébet (DE)

Semsei Imre, Kovács Klára (szerk.): Inkluzív nevelés — az inkluzív társadalom. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2016. A kötetet bemutatja: Prof. Dr. Fónai Mihály (DE)

Deme Tamás: Gondolatok Karácsony Sándor művészetszemléletéről. MMA Alapítvány, Budapest, 2016. A kötetet bemutatja: Bíró István (NyE)

Duffek Mihály: Zongora szakmódszertan személyes hangolásban. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. A kötetet bemutatja: Dr. Maticsák Sándor (DE)

Bacskai Katinka (szerk.) A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen, 2017. A kötetet bemutatja: Dr. Hodossi Sándor (DRHE)

 

A könyvbemutató sajtómegjelenései:

Unideb.hu

Haon.hu

Alföld Tv (7.perctől)

 

 

 

 

A CHERD kutatóközpont legújabb kötete:

Pusztai Gabriella - Bocsi Veronika - Ceglédi Tímea: A felsőoktatás (hozzáadott)értéke. Közelítések az intézményei hozzájárulás empirikus megragadásához. 2016, Partium P. - PS - ÚMK Nagyvrárad - Budapest

Hazai nevelésszociológiai kutatások a nemzetközi konferenciákon címmel szevezett műhelybeszélgetést a doktori porgram

a rendezvény meghívója a BTK honlapján

Látlelet az oktatásról a XXI. század elején címmel kerekasztal beszélgetést szervezett a Partiumi Keresztény Egyetem, melyen a CHERD kutatóközpont és a doktori program kollégáinak könyveit mutatták be. Az eseményről szóló hírek linkjei: 

 

 

 

1) Szakmai szocializáció a felsőoktatásban: A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében

szerkesztő: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea
http://mek.oszk.hu/14700/14763


2) Professional calling in higher education: Challenges of teacher education in the Carpathian Basin

szerkesztő: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea
http://mek.oszk.hu/14700/14764


3) Pálya - modell: Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében

szerkesztő: Pusztai Gabriella, Morvai Laura
http://mek.oszk.hu/14700/14765


4) Development of teacher calling in higher education

szerkesztő: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Revák Markóczi Ibolya
http://mek.oszk.hu/14700/14766

 

 

 • Előadói siker

Abszolvált PhD-hallgatónk, Fintor Gábor  előadását a Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciáján, Szombathelyen a közel 30 előadó közül a Magyar Sporttudományi Társaság  enöksége beválasztotta a legjobb három közé, ezzel Gábor automatikus részvételhez jutott a jövő évi Bécsben megrendezésre kerülő Nemzetközi Sporttudományi Konferenciára. 

 

 • Könyvbemutatók

2015. 11. 25-én öt kutatónk könyvét mutatták be a Debreceni Egytemen. 

Pusztai Gabriella Patways to Success in Higher Education című könyvét Erdei Gábor,

Bacskai Katina Iskolák a társadalom peremén című könyvét Frigy Szabolcs,

Bocsi Veronika A felsőoktatás értékmetszetei című könyvét Jancsák Csaba,

Engler Ágnes Hallgatói metszetek című könyvét Márkus Edina, 

Kovács Klára A sportolás mint támogató faktor a flsőoktatásban című könyvét Nagy Ágoston mutatta be.

A könyvbemutató Polónyi István professzor úr vezette.

 

 

 • Pályázati siker

  A Debreceni Egyetem pályázói ismét sikeresen szerepeltek a Nemzeti Kiválóság Program pályázatain

  NemzetiKivalosagProgram
  A Magyary Zoltán Kuratórium 2013. szeptember 20-i döntése alapján összesen 351 fő nyert el ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt pályázatokon. A nyertesek több mint egyharmada - 134 fő - a Debreceni Egyetem hallgatója, oktatója, illetve kutatója.

  32 fő nyert el Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjat, 19-en Szentágothai János Kutatói Ösztöndíjat, 69 fő Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjat, 4 fő Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíjat, ketten Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíjat tapasztalt kutatóknak, 5 fő Neumann János Nemzetközi Ösztöndíjat külföldi fiatal kutatóknak, hárman pedig Neumann János Nemzetközi ösztöndíjat külföldi tapasztalt kutatóknak.


  A Neveléstudományi Doktori Program oktatói közük Prof. Dr. Pusztai Gabriella Szentágothai János Kutatói ösztöndíjat nyert (a kutatás címe: A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás a felsőoktatásban) Dr. Rébay Magdolna Éva pedig Magyary Zoltán ösztöndíjat nyert A magyar arisztokrácia iskoláztatási szokásai a dualizmus korában címmel.
 • Kitüntetés

  Kitüntették Dr. habil Tóth Zoltán Grazban!

  A Magyar Kémikusok Egyesülete és az Osztrák Kémiai Társaság közös szervezésében lebonyolított Ausztriai Kémiai Napok konferencia (Graz, 2013. szeptember 23-26.) poszter szekciójában Dr. habil Tóth Zoltán a "Hungarian university students' misunderstandings in reaction kinetics and thermodynamics" című posztere a Nemzetközi Kémiai Társaság oklevelét és különdíját nyerte el.

 • Születésnap

  Szabó László Tamás professzor 70. születésnapja alkalmából ünnepi konferenciát szervezünk 2012. szeptember 26-án, szerdán 10-18 óra között Debrecenben, a DAB Székházban. A konferencia címe: "A tanárok tanárának lenni". További részletek: szlt-konferencia

 

 • Közoktatás - Felsőoktatás - Felnőttképzés - Közművelődés

  Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére a Debreceni Egyetem megalakulásának 100. jubileumi évfordulója rendezvénysorozata részeként Debrecen, MTA DAB Székház, 2012. május 10-11.
  További részletek: durkokonferencia.unideb.hu
 • A Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

  "Iskola a társadalmi térben és időben III." HuCER 2012 (Hungarian Conference on Educational Research) címmel 2012. május 22-23-án nemzetközi tudományos konferenciát szervez. 
  A felhívás teljes szövegeJelentkezési lapAbstract
 •  A Neveléstudományi Doktori Program 2011 június 29-én tartotta Útközben című konferenciáját.
 •  2011-ben Szolár Éva doktorjelölt nyerte el a Neveléstudományi Doktori Program és a Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete által meghirdetett pályázat "Az Év publikációja" díját.
 •  A program két alumnusa nyert el 2011-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíját: Dr. Engler Ágnes és Dr. Farkas Éva.
 •  Megjelent Szabó Ildikó "Nemzet és szocializáció" című könyve.
 •  Megjelent Szabó László Tamás "A tanár visszanéz" című könyve.
 •  Megjelent Rébay Magdolna "A leány-középiskolák Magyarországon és a német nyelvű országokban" című könyve.
 •  Megjelent Pusztai Gabriella "A társadalmi tőke és az iskola." című könyve.
 •  Megjelent Kozma Tamás - Rébay Magdolna (szerk.) "A bolognai folyamat Közép-Európában" című könyve.