A félévzárás (minimális) feltétele a tanulmányaikat 2016 előtt kezdők esetében:

min. 27 kredit, ebből kötelezően előírt:

Kötelező tanegység (főkollégium): 2+2 kredit
Választható tanegység: min. 1 kredit
Kutatási szeminárium:

6 kredit

Témavezetői konzultáció: 3 kredit
Kutatásmódszertan:

3 kredit

Szakirodalmi feldolgozás:

min. 6 kredit (4 kredit/kötelező tanegység,
2 kredit/választható tanegység)

Kredit szerezhető még a következő választható tevékenységekből:

oktatási tevékenység

max. 2 kredit/félév,
összesen 8 kredit a 6 félév alatt

publikáció (magyar)

3 kredit/db

publikáció (nemzetközi, idegen nyelvű)

6 kredit/db
konferencia előadás/poszter 3 kredit/alkalom
tudományszervezés max. 3 kredit/félév

empirikus kutatási munka

3 kredit/félév

 

 

A félévzárás feltétele a tanulmányaikat 2016 után kezdők esetében:

minimum 28 kredit. Ebből kötelezően előírt:

főkollégium

4 kredit (2x2 kr)

főkollégiumi dolgozat

3 kredit

kutatási szeminárium

6 kredit

összehasonlító pedagógia

3 kredit

oktatáskutatás módszertana

3 kredit

kutatásmódszertan

3 kredit

kutatócsoportmunka/kutatási- és tudományszervezési készségfejlesztés

minimum 3 kredit

témavezetői konzultáció

3 kredit

Összesen

28 kredit