A kreditszerzés feltétele


Egy kredit megszerzéséhez a jelölt 14 kontakt órán (előadás, szeminárium, konzultáció stb.) vesz részt, dolgozatot készít (mintegy 20 oldal terjedelemben), a kollégiumot vezető oktatóval írásban értékelteti (ötfokú osztályozási skálán), és a programtanácshoz benyújtja.

Korábban más célra készített dolgozat (publikáció) beszámítása a kiválasztott kollégium vezetőjének jóváhagyásával kérhető. Ameddig érvényes hazai, illetve nemzetközi kredit transzfer a doktori programok közt nem jön létre, a kreditszerzésnek ugyanezek a föltételei érvényesek más (hazai, illetve külföldi) doktori programokból választott kollégiumok esetében is.