Az elővita forgatókönyve

Elővita értékelő lap

Az elővita még nem védés, ezért menete is eltérő. Célja, hogy a doktori program (iskola) oktatói kara előzetes véleményt nyilvánítson a készülő disszertációról, megállapítsa készültségi fokát és megfogalmazza a javítás követelményeit. Az elővitára kizárólag a fokozatszerzési eljárásba való belépés után kerülhet sor!

A sikeres elővitához a következő kritériumoknak kell eleget tenni, feladatokat kell teljesítenie a doktorjelöltnek és témavezetőknek:

 • a dolgozat leadása előtt kérjük, hogy a programvezetőnek online küldjetek el egy olyan változatot, melyben szerepelnek a témavezető megjegyzései korrektúrában
 • A disszertációt plágium-ellenőrzésnek kell alávetni. Ehhez a programtitkárnak kell elküldeni az anyagot​, irodalomjegyzék nélkül, pdf-ben, a jelölt nevével a dokumentum címében. Az eredményt egy link formájában kapja meg a doktorjelölt. Az 1% fölötti egyezéseket egy nyilatkozatban kell magyarázni, s a nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve, a jelölt és témavezetője által aláírva kell leadni a dolgozattal együtt. A nyilatkozat itt érhető el
 • a dolgozattal együtt online formában készüljön el a tézisfüzet első változata. A tézisfüzet tartalmi és formai követelményei itt érhetők el
 • Az elővitán egy 15 perces ppt-s bemutatóval kell összefoglalni a disszertáció legfontosabb téziseit, s a végén a jelölt eddigi tudományos munkáját (publikációk, konferenciák). Mivel a bizottságnak a jelölt tudományos pályáját is értékelni kell, ezért javasolt a disszertáció végére beszúrni a publikációs jegyzéket és a konferencia-előadások listáját.
 • az elővita előtt min. 4 héttel a következő anyagokat kérem leadni: dolgozat 4 példányban, eredetileg aláírt plágiumnyi​latkozat, témavezetői ajánlás + mindezeket online formában is elküldeni a programtitkárnak.

Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján menete a következő.

 1. 1.Az elnök köszönti a megjelenteket, s ismerteti a forgatókönyvet. Megállapítja, hogy az elővita lefolytatható-e. (Akkor érvényes, ha az oktatói kar legalább öt tagja jelen van.) A titkár aláíratja a jelenléti ívet.
 2. 2.A jelölt előadás formájában bemutatja dolgozata legfontosabb téziseit, eddigi tudományos munkásságát.
 3. 3.A témavezető felolvassa, illetve ismerteti a disszertáció eredményeit, s ennek alapján elővitára ajánlja.
 4. 4.Az előopponensek ismertetik írásos véleményüket, valamint pontozólapjuk eredményét.
 5. 5.Az oktatói kar további megjelent tagjai összegzik véleményüket, s közlik pontozólapjuk eredményét.
 6. 6.A titkár ismerteti a meg nem jelent oktatók értékelését.
 7. 7.A jelölt és témavezetője reagálhat a bírálatokban elhangzott kritikai észrevételekre.
 8. 8.Az elnök kérésére a résztvevők (beleértve a jelöltet és témavezetőjét) elhagyják a termet.
 9. 9.A titkár kiszámítja a kapott pontszámok átlagát, s javasolja az ennek megfelelő összefoglaló minősítést (1. beadható, 2. apró módosításokkal beadható, 3. jelentős módosításokkal beadható vagy új elővita kérhető, 4. újabb elővitára utasítva).
 10. 10.Az elnök vezetésével az oktatói kar megfogalmazza javaslatait. (A pontozólapok és az írásbeli vélemények nem publikusak, de a jelölt és a témavezető a doktori program dokumentációjában megtekintheti ezeket.)
 11. 11.Az elnök a jelölttel és a témavezetővel a nyilvánosság előtt közli a minősítést, s az elért pontátlagot.
 12. 12.Az elnök az elővitát lezárja. (Az elővita javasolt időtartama másfél-két óra.)

Debrecen, 2018. június 7.