Az elővita forgatókönyve

Elővita értékelő lap

 

Az elővita még nem védés, ezért menete is eltérő. Célja, hogy a doktori program (iskola) oktatói kara előzetes véleményt nyilvánítson a készülő disszertációról, megállapítsa készültségi fokát és megfogalmazza a javítás követelményeit. Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján menete a következő.

 1. Az elnök köszönti a megjelenteket, s ismerteti a forgatókönyvet. Megállapítja, hogy az elővita lefolytatható-e. (Akkor érvényes, ha az oktatói kar legalább hét tagja jelen van.) A titkár aláíratja a jelenléti ívet.
 2. A témavezető felolvassa, illetve ismerteti a disszertáció eredményeit, s ennek alapján elővitára ajánlja.
 3. Az előopponensek ismertetik írásos véleményüket, valamint pontozólapjuk eredményét.
 4. Az oktatói kar további megjelent tagjai összegzik véleményüket, s közlik pontozólapjuk eredményét.
 5. A titkár ismerteti a meg nem jelent oktatók értékelését.
 6. A jelölt bemutatja kutatását, s annak legfőbb eredményeit. Reagál a bírálatokban elhangzott kritikai észrevételekre.
 7. Az elnök kérésére a résztvevők (beleértve a jelöltet és témavezetőjét) elhagyják a termet.
 8. A titkár kiszámítja a kapott pontszámok átlagát, s javasolja az ennek megfelelő összefoglaló minősítést (1. beadható, 2. apró módosításokkal beadható, 3. jelentős módosításokkal beadható vagy új elővita kérhető, 4. újabb elővitára utasítva).
 9. Az elnök vezetésével az oktatói kar megfogalmazza javaslatait. (A pontozólapok és az írásbeli vélemények nem publikusak, de a jelölt és a témavezető a doktori program dokumentációjában megtekintheti ezeket.)
 10. Az elnök a jelölttel és a témavezetővel a nyilvánosság előtt közli a minősítést, s az elért pontátlagot.
 11. Az elnök az elővitát lezárja. (Az elővita javasolt időtartama másfél-két óra.)

Debrecen, 2008. május 13.