Elővita értékelő lap

 

Értékelési szempont

Pontszám

8

Pontszám

6

Pontszám

3

Pontszám

0

Pont-

szám

1. A téma elméleti megalapozottsága

nemzetközileg megalapozott

országosan megalapozott

kevésbé megalapozott

nem megalapozott

 

2. A téma gyakorlati haszna

jelentős

átlagos

kicsi

nincs haszna

 

3. A feldolgozott hazai és nemzetközi szakirodalom

több idegen nyelven

egy idegen nyelven

csak magyar nyelvű

száznál kevesebb

 

4. Az irodalom feldolgozásának mélysége, színvonala

kritikailag feldolgozott

több nézet összefoglalása

alapvető nézetek ismertetése

csak felsorolás

 

5. A dolgozatban megfogalmazott feladatok teljesítése

megfogalmazza és teljesíti

nem fogalmazza meg, de teljesíti

részlegesen teljesíti

Nem  fogalmazza meg és nem teljesíti

 

6. A kialakított értelmezési keret

alkalmas a probléma elemzésére

részlegesen alkalmas

elfogadható

nem megfelelő

 

7. A felállított hipotézisek

valamennyi empirikusan jól tesztelhető

empirikusan részlegesen tesztelhetők

további operacionalizálásra szorulnak

nem relevánsak

 

8. az alkalmazott vizsgálati módszerek

megbízhatók és érvényesek

Jól illenek a vizsgált problémához

elfogadhatók

nem megfelelők

 

9. A következtetések

a hipotézisekkel egybevetettek és megalapozottak

részben egybevetettek

még csak a főbb hipotézisek egybevetve

nincsenek egybevetve

 

10. Az összefoglalás

jól tükrözi a feldolgozott eredményeket

tartalmazza a legfontosabb eredményeket

legalább egy eredményt megragad

nem ragadja meg az eredményeket

 

Értékelési szempont

Pontszám

4

Pontszám

3

Pontszám

2

Pontszám

0

Pont-szám

11. A hivatkozások

a nemzetközi szabványnak megfelelnek

jól követhetők

kissé hiányosak

nem megfelelőek

 

 

 

12. a dolgozat szerkezete, felépítése

szerkezete teljes (bev., elmélet, empíria, összegzés, bibliográfia, mellékletek)

az elméleti és empirikus rész arányos, de kiegészítésre szorul

Elméleti és empirikus fő részeket tartalmaz

valamely fő rész hiányzik

 

 

 

 

13. A mellékletek (ábrák, táblázatok, kutatási eszközök

szakszerű és esztétikus

szakszerű

elfogadhatóan megszerkesztett

még nem fogadhatók el

 

 

 

 

14. A dolgozat stílusa

olvasmányos és szakszerű

szakszerű

egyenetlen

még nem fogadható el

 

15. Összbenyomás

kiemelkedő

elfogadható

további munkát igényel

 


Összpontszám
(max. 100)

 

 

91-100 pontig - A dolgozat jelenlegi formájában beadható.

 

76-90 pontig - A dolgozat kisebb javítások után beadható.

 

61-75 pontig - A dolgozat a lényeges hibák kijavítása után beadható vagy a témavezető

 

mérlegelése alapján újabb elővirára kerül.

 

46-60 pontig - A jelölt folytassa munkáját, készüljön fel újabb elővitára.

 

0-45 pontig - A dolgozat elővitára még nem alkalmas.