Levelező hallgatók: az EDHT mindenkori határozatában maximált összeg, jelenleg 150.000 Ft/szemeszter. Az összeg - a programtanács határozata alapján - a program munkálataiban való közreműködéssel részben megváltható. (Vö. DSz 8. cikk.) Levelezőnek tekinti a program azokat, akik felvételt nyertek, de állami ösztöndíjat nem. (DSz 6., ill. 8. cikk.)

Egyéni fölkészülők: a DSz-ban meghatározott eljárási díjak, illetve az EDHT mindenkori határozatában maximált összeg, jelenleg egyszeri 220.000 Ft. Egyéni felkészülőnek tekinti a program azokat, akik abszolutóriumot szereztek, de értekezésüket még nem nyújtották be. Más címek vagy vizsgák beszámítása a programtanácstól kérhető, amely a korábban szerzett dr. univ. címet általában az abszolutórium egyenértékesének fogadja el. (DSz 9. cikk.)

Honoráriumok: A programtanács a programban közreműködő oktatóknak és kutatóknak honoráriumot általában nem fizet, de az oktatással, illetve kutatással kapcsolatos költségeikhez hozzájárul. Az ettől eltérő eseteket - kérésre - a programtanács külön bírálja el. Az egyéni fölkészülők témavezetőinek honoráriuma általában megegyezik más, a programban részt vevő oktatók és kutatók költségtérítésével. A hozzájárulás mértékét a programtanács - a rendelkezésére álló mindenkori összeg figyelembe vételével - szemeszterenként határozza meg. (Vö. DSz 9. cikk.)