Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete

Főoldal

Kiss Árpád munkássága

Elnökség, tagság

Kiss Árpád Emlékkonferenciák

Kiadványok

Hivatalos dokumentumok

Kapcsolódó oldalak

Elérhetőségek


Kiss Árpád Doktoranduszok Közhasznú Társasága

H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. II/202.
Tel/Fax: +3652512900/22660
email


 

II. Kiss Árpád Emlékkonferencia (2001)
 

Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma

A II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai

TARTALOM

ÜDVÖZLÉSEK                                                                                                                    7

Báthory Zoltán: ÜDVÖZLÉS                                                                                                  9

Kozma Tamás: ÜDVÖZLÉS                                                                                                10

Kiss Endre: ÜDVÖZLÉS                                                                                                     11

GLOBÁLIS KIHVÁSOK – INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA                                          13

Kozma Tamás: NEGYEDIK FOKOZAT?                                                                              13

Varga Csaba: EGYSÉGKOR VZIÓJA                                                                                  34

Spira Veronika: AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA ÉS A PEDAGÓGIA                                           42

Sáska Géza: ÖSSZEVETÉS                                                                                              50

Ludányi Ágnes: PÁLYSZOCIALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A TANÁRKÉPZÉSBEN                   73

Molnár Balázs: PEDAGÓGIAI JELENSÉGEK EVOLÚCIÓS

                       PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELTÉSE                                                            84

Hordós László Tibor: EUROPA.HU                                                                                     89

INFORMATIKA ÉS PEDAGÓGIA                                                                                     105

Kárpáti Andrea: NET NEMZEDÉK – TELEVÍZIÓS NEMZEDÉK                                            107

Veres András: INTERNET ÉS IRODALOMOKTATÁS                                                          120

Vigh Dániel: MULTIMÉDIÁS OKTATÓPROGRAMOK FEJLESZTÉSÉNEK KÉRDÉSEI           127

Tóth Péter: A MULTIMÉDIA SZEREPE A TANÁRKÉPZÉSBEN

     A BÁNKI DONÁT MŰSZAKI FŐISKOLÁN                                                          134

A TANÁRKÉPZÉS PROBLÉMÁI                                                                                      141

Brezsnyánszky László: TANÁRKÉPZÉS KETTŐS SZORÍTÁSBAN                                       143

Sümeginé Törőcsik Tünde: FINANSZÍROZÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSOK

     A TANÁRKÉPZÉSBEN                                                             151

Buda András: KI AKAR ITT TANÁR LENNI?                                                                        165

Balogh Éva: ALKALMASSÁG VIZSGÁLAT SZOCIÁLPEDAGÓGUS HALLGATÓK KÖRÉBEN 171

Deme Tamás: INTEGRÁCIÓKÍSÉRLETEK, TÁBORI TOVÁBBKÉPZÉSEK                             187

Szabó László Tamás: AZ UTALÁS MINT KULTURÁLIS SZIGNÁL:

         EGY FOGALOM SZÍNE ÉS VISSZÁJA                                               202

OKTATÁS ÉS RÁRSADALOM                                                                                         207

Magyari Beck István: SZEREPEK ÉS SZEREPTÉVESZTÉSEK                                           209

Ádám Anetta: VERSENY ÉS VERSENGÉS                                                                       212

Szabó Ákosné: A TANULÁSI AKADÁLYOZOTSÁG SZOCIOLÓGIAI DIMENZIÓI                    223

Rozgonyi Ibolya: ETNIKAI KISEBBSÉG – INTERDISZCIPLINÁRIS OKTATÁS                        238

A TANTÁS MESTERSÉGE ÉS MŰVÉSZETE                                                                  245

Bárdos Jenő: A NYELVPEDAGÓGIA MULTIDISZCIPLINARITÁSA                                        247

Fáyné Dombi Alice: PEDAGÓGUS TEHETSÉGEK NEVELÉSE                                           259

Szub Katalin: A TANÍTÁS MŰVÉSZETE ÉS TECHNIKÁJA                                                   267

Valcz Gyuláné: KEVÉS IDŐBEN TÖBBET ADNI                                                                 271

MAGYAR PEDAGÓGIA 1945 UTÁN                                                                                 279

Golnhofer Erzsébet: FOYLAMATOSSÁG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG A MAGYAR

                              NEVELÉSTUDOMÁNYBAN  1946-1948 KÖZÖTT                                  281

Faragó Klára: TUDOMÁNYTALAN GONDOLATOK FARAGÓ LÁZÁRRÓL                              292

Horánszky Nándor: ZIBOLEN ENDRE PÁLYÁJA ÍRÁSAINAK TÜKRÉBEN                            300

Lányi Katalin: EMLÉKEZÉS KISS ÁRPÁDRA                                                                      312

Kiss Endre: KISS ÁRPÁD EMLÉKIRATAI                                                                           316I. - II. - III. - IV. - V. - VI. KONFERENCIA